පබා අක්කා

  me siiddiya venakota mata 19i meka une asalvasi

gedara     akkath ekka.

කියවල ඔයාලගේ අදහස් දක්වන්න…..

    READ THE REST OF THIS ENTRY →

About xslgs news

i'm 31 years old.i'm a businessman and from srilanka.

Posted on December 1, 2013, in Uncategorized. Bookmark the permalink. 2 Comments.

  1. meka wena site ekkak thibba kathawak neda

  2. nice machan thawa liyapan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: