දිල්හානි 1

ඔන්න කමනි කියල අපේ රසිකාවියක් එයාගේ කුලුදුල් කතාව අපිට එවල තියනවා.

කියවල ඔයාලගේ අදහස් දක්වන්න දෙවැනි කොටස දැකගන්න නම්

READ THE REST OF THIS ENTRY →

About xslgs news

i'm 31 years old.i'm a businessman and from srilanka.

Posted on June 18, 2013, in Uncategorized. Bookmark the permalink. 1 Comment.

  1. mamat hamadama me wage mage wife ekka inna hoda cpl ekak hoyanawa maxa fun ekak ganna mama roshan email roshan197686@yahoo.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: