කැළේ පිපුනු මලක් 08

ටිකක් පරක්කු උනා. ඒ නිසා ඔන්න කොටස් දෙකක් එක පාර දෙන්න හිතුව. හැබැයි ඉතින් පරක්කු වෙන්න එක කාරණයක් තමයි ඔයාලගෙ Comments. අඩුම තරමෙ එක වචනයක්වත් Comment කරන්න කියල හැමෝගෙන්ම ඉල්ලා සිටිනව. ඉතින් ඉක්මනින් හමුවෙමු 10 කොටසත් සමග.

 READ THE REST OF THIS ENTRY →

About xslgs news

i'm 31 years old.i'm a businessman and from srilanka.

Posted on June 18, 2013, in Uncategorized. Bookmark the permalink. 1 Comment.

  1. Niyama wadak thanks oyalata

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: