සිහින අසපුව

ඔන්න සමන් මිත්‍රය තවත් කතාවක් එවල තියනවා. කියවල බලල අදහස් දක්වන්න,
අකමැති ය කියවන්න යන්න එපා

READ THE REST OF THIS ENTRY →

About xslgs news

i'm 31 years old.i'm a businessman and from srilanka.

Posted on May 27, 2013, in Uncategorized. Bookmark the permalink. 1 Comment.

  1. ko ane sihina asapuwa 2 tama awe nene saman…..ekmanata ewannakoooo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: