මම දුටුවෙමි 03

කන්දේ ගමනේදීවුන සිද්දිය නිසා අපේ අම්මව බය කරලා සුපුන් වැඩක් ගත්තා,එක මම කලින් කිව්වනේ ඊට ටික දවසකට පස්සේ මම අපේ ගෙවල් ගාව තියන ඒජන්සි එකක වැඩට ගියා,එතන වැඩක් කියලා මහලොකු දෙයක් නැ,උදේට බඩු ගෙනියන ලොරි දෙකට ඕන ඒවා එයාලා ඇවිත් පැටව ගන්නවා මිෂෙල් මිස් ඒවා ටිකක් බලනවා,පස්සේ ඒ ලොරි ඒ ඒ අදාල රූට් කවර කරන්න ඕනේ,ඒ අය උදේට ගියාම එන්නේ හවස 4විතර, ඒ වෙනකම් ගෙදර ඉන්නේ මිශේලුයි වැඩට ඉන්න ඇන්ටි , අර තඩි බල්ලයි, දවල්ට බත්කාලා ඉවර උනාම වැඩට ඉන්න කෙනා ඒ බල්ලව නාවනවා හොදට,අප්පා උට රජ සැප අපිටවත් නෑ, පස්සේ ඒ ඇන්ටි ගෙදර යනවා, ඒ ඇන්ටි ටිකක් වයසයි,වැඩක් ගන්න බෑ, අන්න එකටත් එක්ක මිෂෙල් කැරීම කද,මිනිහා මැරිලා ටිකක් කල් වෙනවා ටිකක් මහතයි,ගෙඩි දෙක මරේ මාරු ආ, උස නිසා කැපිල පේනවා නියමට, පුකක් තියනවා සිරා.මට මේකට ගහන්නමයි හිත.

READ THE REST OF THIS ENTRY →

About xslgs news

i'm 31 years old.i'm a businessman and from srilanka.

Posted on May 21, 2013, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: