සෙව්වන්දි 02

කොහොමද සෙට් එකට…අපෝ ඉස්සෙල්ලා එකට නම් කට්ටියගෙන් කැමැත්තක් නැහැ වගෙයි…දන්නේ නැද්ද ඉතින් කියන්න ඕනේ මුල ඉදන් ම නේ..එකයි…මන් කිව්වනේ දෙවැනි කොටසේ තමා පට්ටම සීන් ටික තියෙන්නේ කියලා..හරි එහෙනම් දැන් ඉතින් බලාගනිල්ලා..දෙවැනි එක…

About xslgs news

i'm 31 years old.i'm a businessman and from srilanka.

Posted on May 21, 2013, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: