ඇන්ඩි ඇන්ටි

මෙය English කතාවක් වන අතර සියලු ගෞරවය පලමු රචකයා සතුයි.

එ දවස් January 1995 උනා.මම සාමාන්‍යන් අවු 15 ක විතර කොලු ගැටයෙක්.මම හැදුනෙ අපෙ අම්මගෙ නංගි ගාව එ කියන්නෙ මගෙ නැන්දා ගාව එයගෙ නම ඇන්ඩ්.අම්මයි තාත්තයි පිටරටක රස්සා කරන නිසා නැන්දා ගාව හිටියත් හැම නිවඩුවටම මම අම්මලා ඉන්න රටට යනවා.මම ගොඩක් විනොදයට බර චරිතයක් විදිහට හැමොම අතර ජනප්‍රියයි.මම&nbs p;වැඩිපුරම කැමති කදු නගින්නයි  camping වලටයි. සමහර කාලවලට තාත්තා මෙහෙ ආවහම අපෙ ගෙවල් ලග තියන කන්දට යනවා අපි camping වලට.කන්ද උඩ තියන පොකුනෙ මාලු අල්ලන එක තරම් විනොදයක් නැ කිසිම දෙයක.අපි එ කන්දෙ කදවුරු බැදගන දවස් ගනන් ඉන්නවා.

About xslgs news

i'm 31 years old.i'm a businessman and from srilanka.

Posted on May 14, 2013, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: